Hợp âm Song Song là gì ? Áp dụng vào đệm hát

 Như bạn đã biết, các hợp âm song song với nhau sẽ có cùng một bộ hợp âm. Nhưng nếu để ý, bạn cũng sẽ thấy mỗi bộ giọng sẽ luôn có 3 cặp hợp âm song song với nhau:

Ví dụ: Bộ giọng C-Am sẽ có những cặp hợp âm sau: C-Am, G-Em, F-Dm. Bộ hợp âm D-Bm sẽ có: D-Bm, G-Em, A-F#m.

Vậy với một Tone , bạn cần nhớ những gì?

Nếu chỉ xét riêng các hợp âm trưởng, bạn chỉ cần nhớ duy nhất các hợp âm ở vị trí 1-4-5 (là các hợp âm trưởng), các vị trí còn lại là vị trí thứ song song với các hợp âm trưởng đó.

Ví dụ: Giọng A sẽ có các nốt nhạc: A B C# D E F# G#, Vị trí trưởng tạo thành các hợp âm trưởng của bộ giọng là 1-4-5 tức là A-D-E, tương ứng với các vị trí thứ song song gồm có: A-F#m, D-Bm, E-C#m.

Ứng dụng khi học đàn guitar

Khi học đàn guitar, bạn sẽ cần nhớ các điểm sau:

Với cách làm này, không chỉ giúp bạn tìm rất nhanh giọng của bài hát mà còn giúp bạn đệm được rất nhanh và “khớp” với giọng của người đang hát hoặc bài hát đang phát để giúp bạn “hoà âm” với bài hát đó được.

Tại sao các hợp âm song song quan trọng?

   Không những quan trọng khi đệm hát, nó còn là yếu tố tạo ra sự phản xạ cho đôi tai. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu bạn chỉ nhớ được các vị trí 1-4-5 trong thang âm là các vị trí tương ứng với hợp âm trưởng, bạn chỉ cần tìm các hợp âm song song còn lại thế là xong. Tức là nó sẽ giúp bạn tiết kiệm đầu óc hơn rất nhiều.

Khi chơi, bạn sẽ phải phản xạ, không thể có chuyện ngồi vẽ vẽ ra là giọng này hợp âm gì, có những nhịp nào, chuyển ra sao… Vậy nên, mục tiêu hướng tới là nói đến giọng, ngay lập tức bạn biết có những hợp âm nào của bộ giọng. Khi đệm, nghe nốt nhạc của giai điệu để chạy theo các hợp âm, hợp âm mà bạn thả theo giai điệu nó tạo ra cảm giác ăn khớp hài hòa là được.

Các hợp âm xếp liền nhau cũng tạo ra cảm giác tăng hoặc giảm cảm xúc, đó chính là những dấu hiệu quan trọng của việc thay đổi nốt từ nốt này sang nốt khác, sự đồng điệu được tạo ra khi nốt giai điệu thay đổi có cảm xúc đồng cảm với sự thay đổi của hợp âm.

Nhớ các cặp hợp âm song song không chỉ tạo ra thế mạnh khi đệm, bạn còn dần hình thành được đặc điểm cảm xúc của việc chuyển hợp âm, từ đó lắng nghe cảm xúc của giai điệu để tạo ra những khúc chuyển hợp âm đồng cảm.

Đánh giá