Giáo Trình tự học Guitar Bolero Cơ bản

    Trong giáo trình bolero này tôi viết ra nhằm mục đích dành cho các bạn đã từng biết chơi sơ qua về guitar, biết bấm các hợp âm và chơi một số điệu đệm hát cơ bản. Giáo trình này tập trung đi sâu vào phân tích điệu bolero, cách chơi và cách áp dụng vào bài hát một cách chi tiết.

MỤC LỤC

1. Bolero là gì ? Cách chơi điệu Bolero

2. Cách kết hợp đàn và hát cho khớp trong điệu Bolero

3. Cách chơi đoạn điệp khúc

4. Chạy các câu nối, câu kết trong Bolero

5. Cách chơi Bolero kết hợp chạy Bass

6. Cách tạo đoạn dạo cơ bản trong Bolero

7. Phụ lục

 • Hướng dẫn cách đọc bản Tab
 • Hướng dẫn cách đọc sơ đồ
 • Bài tập luyện chạy Bass 1-3-5
 • Bài tập luyện chạy Bass 1-5-5

1. Bolero là gì ? Cách chơi điệu bolero

Bolero là gì?

   Bolero (tiếng Tây Ban Nha: Bolero) là một điệu nhạc của Mỹ Latinh đƣợc sử dụng phổ biến trong các bài hát tại miền nam Việt Nam từ thập niên 1950 đến nay. Điệu Bolero không chỉ sử dụng trong các ca khúc nhạc vàng mà lác đác trong các nhạc phẩm khác của Tân nhạc Việt Nam, và nhạc vàng theo nghĩa phổ thông không chỉ theo điệu Bolero (một số theo điệu Rhumba, Slow, Habanera,…) tuy nhiên hầu hết các bài hát điệu Bolero ở Việt Nam đều có đặc tính chung là đậm chất dân ca, giai điệu đều đều, chậm, lời ca vần và dễ thuộc, chủ đề đơn giản, ít có tính hình tƣợng và mang tính triết lý.
   Tại Việt Nam, điệu bolero du nhập vào miền Nam vào khoảng thập niên 1950, lúc đó phong trào tân nhạc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ; nhiều nhạc sĩ bắt đầu sử dụng nhạc điệu phƣơng Tây thay cho nhạc điệu phƣơng Đông truyền thống. Không có tài liệu nào cho biết chính xác bài đầu tiên là bài gì, tuy nhiên một số nơi cho rằng bài Duyên quê của Hoàng Thi Thơ có thể là bài đầu tiên.
Bolero Việt Nam có 8 loại:
 • Bolero căn bản
 • Bolero đảo phách
 • Bolero rumba
 • Bolero flamenco
 • Bolero giai điệu
 • Bolero classic
 • Bolero django
 • Bolero beguine

Giáo Trình Tự học Bolero:

Đánh giá