Giáo Trình Đệm Hát Cực Hay Của Hiển Râu

Giáo trình này để tham khảo thêm, phù hợp với các bạn mới hoặc đã tập qua một chút về Guitar thì càng tốt, đọc sẽ dễ hiểu hơn. Giáo trình bao gồm 49 trang nội dung, nói về các nhịp trong âm nhạc như nhịp 2/4, nhịp 3/4, nhịp 4/4… tương ứng với các nhịp là các điệu (Ví dụ, điệu slow, điệu ballad…) và các đánh các điệu đó áp dụng trên Guitar.

Hình ảnh có liên quan

Download Giáo Trình PDF: https://www.guitarshare.vn/download-tabs/rl0loh490dh3

Bạn có thể tham Khảo khóa học Đệm hát Hiển Râu (Miễn Phí) tại đây: https://www.guitarshare.vn/2018/11/guitar-em-hat-30-ngay-cung-hien-rau.html


Đánh giá