Công Thức tính Mọi HỢP ÂM Phổ Biến (ALL Chord Formula)

Giới thiệu


Chắc chắn rằng bạn đã nghe qua những hợp âm như Csus2, Dsus4, Gmaj7, v.v. Nhưng những cái tên này có ý nghĩa là gì?

Trong bài học này, GuitarShare sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về công thức tính hợp âm để giúp bạn hiểu những tên gọi này và cách tạo ra các hợp âm.

Công thức Hợp âm là gì?

Công thức hợp âm là danh sách các quãng dựa trên âm giai trưởng để tạo nên hợp âm. Do đó, việc hiểu công thức hợp âm đòi hỏi bạn phải có một chút kiến thức về các quãng và âm giai. Nếu bạn chưa nắm được về âm giai thì xem bài viết: Âm Giai là gì ?

Ngoài ra, bạn cũng cần phải nắm được khái niệm về hợp âm, bạn có thể xem bài viết Hợp âm là gì ?

Nếu biết một hợp âm Gadd9 bao gồm các nốt G-B-D-A,vậy bạn biết hợp âm Gadd9 là gì.

Bây giờ, nếu biết một hợp âm Gadd9 được xây dựng từ công thức 1-3-5-9, bạn sẽ không bị giới hạn khi chỉ biết hợp âm Gadd9 là gì. Bây giờ bạn có thể xây dựng bất kỳ hợp âm add9 nào vì chúng có cùng công thức hợp âm.

Các hợp âm được xây dựng bằng cách sử dụng âm giai trưởng, là một âm giai 7 nốt. Các quãng, nốt của hợp âm có liên quan đến âm giai trưởng.

Bảng Công Thức Tính Tất cả Hợp Âm


Bảng trên lấy ví dụ bằng hợp âm C để dễ tính.

Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến từng loại hợp âm và cách tính nó trên đàn Guitar (ví dụ sẽ lấy hợp âm G nhé) !

1

Hợp âm Trưởng (Major Chord)


Các hợp âm trưởng bao gồm nốt gốc, quãng 3 trưởngmột quãng 5. Công thức của nó là 1-3-5.

2

Hợp âm Thứ (Minor Chord)


Cấu tạo của hợp âm thứ gần giống với hợp âm trưởng, chỉ là quãng 3 giáng hay còn gọi là quãng 3 thứ. Công thứ của nó là 1-♭3-5

3

Hợp âm Major 7th


Hợp âm trưởng 7 sẽ giống với hợp âm trưởng tuy nhiên sẽ thêm nốt quãng 7, công thức sẽ là 1-3-5-7.
Tham khảo bài viết: Hợp âm 7 là gì ? Cách Chơi Hợp Âm 7 trong Guitar Đệm hát

4

Hợp âm Minor 7th


Tương tự như major 7, nhưng ở đây sẽ thêm nốt quãng 7 giáng nhé, công thức là 1-♭3-5-♭7.

5

Hợp âm Át 7(Dominant 7th Chord)


Hợp âm át tạo nên tình trạng căng thẳng, không ổn định và cần nhanh chóng giải quyết để chuyển về hợp âm chủ. (tìm hiểu thêm: Hợp âm 7 là gì ?)
Hợp âm 7 tương tự như hợp âm major 7, nhưng với một quãng 7 giáng . Công thức của nó là 1-3-5-♭7.

6

Hợp âm Major 9th


Các hợp âm 9 sẽ bao gồm 4 nốt của hợp âm 7 và thêm 1 nốt quãng 9.
Vì vậy ta có công thức hợp âm Major 9 là 1-3-5-7-9. (vì thế tay nên hình bên dưới không có nốt thứ 5 nhé)

7

Hợp âm Minor 9th


Hợp âm Minor 9 cũng tương tự 1-♭3-5-♭7-9.

8

Hợp âm Major add9 (add9)


Gần giống hợp hợp âm 9, nhưng sẽ không có quãng 7.
Công thức của nó sẽ là 1-3-5-9.

9

Hợp âm Minor add9 (madd9)


Tương tự như cách tạo ra add9, nó sẽ là hợp âm thứ thêm nốt quãng 9 có công thức như sau 1-♭3-5-9.

10

Hợp âm Sus2 (Suspended 2nd chord)


Hợp âm Sus2 sẽ gần giống như hợp âm trưởng và thứ nhưng sẽ bỏ nốt quãng 3 và thay vào bằng nốt quãng 2.
Công thức của nó sẽ là 1-2-5.

11

Hợp âm Sus4


Tương tự như sus2, sus4 sẽ thay thế nốt quãng 3 thành nốt quãng 4.
Công thức của nó sẽ là 1-4-5.

Tổng Hợp Công Thức Cấu Tạo Hợp âm


Các công thức của hợp âm trên sẽ được tóm tắt trong bảng bên dưới:

Loại Hợp ÂmCông Thức
Major1-3-5
Minor1-♭3-5
Major 7th1-3-5-7
Minor 7th1-♭3-5-♭7
Dominant 7th1-3-5-♭7
Major 9th1-3-5-7-9
Minor 9th1-♭3-5-♭7-9
Major add91-3-5-9
Minor add91-♭3-5-9
sus21-2-5
sus41-4-5
5/5 - (2 votes)