Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng (Quân A.P) – Cảm âm Sáo Trúc


Cảm Âm Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng:

Còn gì đau hơn chữ đã từng
R M F S L F R
Đã yêu đã hy vọng
L S L S Đ
Từng cho nhau
M F F
Những ký ức úa màu
M F M R Đ
Còn gì đau hơn chữ đã từng
R M F S L F R
Đã từng tay níu tay
L S L Đ2 L
Mà chẳng thể giữ lấy để lạc nhau
Đ R R R L S Đ R
Tình đẹp khi tình lỡ
R M F R R2
Nếu không chúng ta
R2 Đ2 R2 Đ2
Phải biết vấn vương những gì
S L Đ2 L S F
Nếu không nợ nhau
L S R F
Nếu không tiếc nuối
L S L L-Xib-L
Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay
L R2 M2 F2 M2 R2 M2 L2 L2
Phải chiến thắng tất cả
L Đ2 R2 R2 R2
Mình dại khờ thế đấy
Đ2 Xib Đ2 F2 F2
Thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng
L Xib L Xib, L S L S F
Đành mặc cho nhân duyên sắp đặt
M F S S S Xib L
Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa
L R2 M2 F2 M2 R2 M2 L2 L2
Đành phải nhờ người khác gánh vác
L Đ2 R2 R2 R2 F2 L2
Chúng ta sau này sẽ có tất cả
L2 S2 F2 R2 R2 M2 F2 Đ2
Chỉ tiếc rằng không thể có nhau
Đ2 Xib L Xib Đ2 R2 Đ2
Như đã từng
S L F
5/5 - (1 vote)
Exit mobile version