Bông Hoa Đẹp Nhất (Quân A.P) – Cảm âm Chuẩn – Cảm âm Sáo Trúc, Harmonica, Kalimba

 

Cảm âm Bông hoa đẹp nhất – Quân AP – TONE Đô:

Mãi sau này anh mới biết, 
mi re do re mi mi, 
bông hoa đó không phải của anh
fa mi fa mi fa do re mi
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua, 
do re do re mi la si do2, 
đúng mùa hoa đẹp nhất
re2 mi sol sol la
Con tim anh cứ ngỡ là duyên số, 
re mi fa fa fa la do2 re,
thì ra đó chỉ là chuyện hư vô
 mi fa sol mi mi sol si do2
Lý do chia tay là gì, em có biết không?
mi2 re2 do2 do2 sol la, do2 do2 mi2 re2
Pre:
Vì em không yêu anh như anh yêu em, 
sol do2 re2 re2 re2 re2 re2 mi2 mi2,
vì em xem anh chỉ là nhất thời
 sol do2 re2 re2 do2 re2 mi2 do2
Người mới chơi vơi như anh, 
do2 sol2 fa2 fa2 mi2 do2,
làm sao anh mơ có em
 sol re2 re2 re2 sol2 mi2
Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, 
do2 si la si do2 si do2 re2,
suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu
 si la sol re2 re2 re2 re2 do2

Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ, 
si la si do2 la do2 do2 la do2 la,
đã biết hết về nhau
 mi2 mi2 fa2 do2 re2
Điệp Khúc:
Sau này gặp nhau anh muốn biết, mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì
re2 do2 si re2 re2 mi2 mi2, sol re2 si re2 re2 re2 mi2 do2
Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi
do2 sol2 fa2 fa2 mi2 re2 do2, sol sol sol sol do2 re2 re2 re2
Nếu gặp lại, nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh
do2 sol la do2 do2 do2 re2 re2, do2 si si si sol2 fa2 mi2
Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao ?
mi2 sol2 fa2 fa2 do2 la sol, la la si do2
Lời 2:
Mãi sau này anh mới biết, 
mi re do re mi mi, 
người đó không phải người yêu anh
do fa mi re do re mi
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua, 
do re do re mi la si do2, 
đúng ngay người cô đơn nhất
re2 do2 si re2 re2 mi2
Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, 
mi mi mi fa fa mi2 re2 re2,
thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu
 si la sol mi mi sol re2 do2
Lí do chia tay là gì, em có biết không?
mi2 re2 do2 do2 sol la, do2 do2 mi2 re2

Pre:
Vì em không yêu anh như anh yêu em, 
sol do2 re2 re2 re2 re2 re2 mi2 mi2,
vì em xem anh chỉ là nhất thời
 sol do2 re2 re2 do2 re2 mi2 do2
Người mới chơi vơi như anh, 
do2 sol2 fa2 fa2 mi2 do2,
làm sao anh mơ có em
 sol re2 re2 re2 sol2 mi2
Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, 
do2 si la si do2 si do2 re2,
suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu
 si la sol re2 re2 re2 re2 do2

Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ, 
si la si do2 la do2 do2 la do2 la,
đã biết hết về nhau
 mi2 mi2 fa2 do2 re2
Điệp Khúc:
Sau này gặp nhau anh muốn biết, mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì
re2 do2 si re2 re2 mi2 mi2, sol re2 si re2 re2 re2 mi2 do2
Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi
do2 sol2 fa2 fa2 mi2 re2 do2, sol sol sol sol do2 re2 re2 re2
Nếu gặp lại, nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh
do2 sol la do2 do2 do2 re2 re2, do2 si si si sol2 fa2 mi2
Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao ?
mi2 sol2 fa2 fa2 do2 la sol, la la si do2

Đánh giá