Bài tập Luyện Ngón Guitar – Tuần 4 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Cách luyện tập: Với các bài luyện ngón, đừng quá vội, hãy tập theo đúng trình tự, chơi vài lần cho thuộc, tăng dần tốc độ, khi bạn cảm thấy mình thành thạo rồi thì không cần nhìn cần đàn (cái này dành cho những bạn đã chơi lâu nha).

Tab Bài luyện ngón Tuần 4:


Đánh giá