Bài 5: Slap trong fingerstyle và bài tập thực hành || Khóa học Fingertyle Nâng cao Haketu

Bài 5: Slap trong fingerstyle và bài tập thực hành
Kết quả hình ảnh cho haketu fingerstyle


Bài học này nằm trong khóa học Fingerstyle Nâng cao được chia sẻ bởi Fb.com/GuitarChiase

Tiếp theo: Bài 6: Harmonic trong guitar fingerstyleĐánh giá