Bài 4: Các phụ kiện đi kèm với Guitar, Nên chơi bằng móng ( Pick ) hay bằng tay