Đau để trưởng thành (Only C) – Hướng dẫn Đệm hát, Tab Intro, Hợp âm Guitar

Hướng Dẫn đệm hát Đau để trưởng thành:

Hợp âm:

Intro: 
[C] [F] [Dm7] [G] [C] [Am7] [Em] [F] [Dm7] [G]
[C9] Yêu ai mà chẳng có [Em7] lúc buồn, 
[Am7] Thương ai rồi cũng đến[Em7] lúc buông 
Ừ thì [FM7] anh phải đứng dậy [Em/F] thôi, [Em] nhật ký cất đi [Am] rồi 
[Dm7] Thôi nói ra làm gì lại càng thêm [G] đau 
[C9] Nếu quay thời gian đến [Em7] lúc đầu 
Để nói [Am7] rằng này chàng trai hãy [Em7] nhớ cho 
Người con [FM7] gái cô đơn lắm [Em/F] đấy, [Em] tại sao không níu [Am7] lấy 
[Dm7] Để mất đi một người chỉ vì vô [G] tâm 
Có những [C] điều mà anh muốn nói, không kịp [Em7] đâu đã quá muộn rồi 
Có những [Am7] điều mà anh từng ngó lơ, lại [Em] là ước mơ bao người 
Là tại [FM7] anh nỗi [Em/F] đau đi đến suốt [Em] đời, khi [Am7] yêu chỉ cần như [Dm7] thế, 
Chia tay có khi làm [G] mình lớn lên 
Mỗi khi [C] buồn thì em cứ khóc, khóc thật [Em7] to mỗi anh nghe thôi 
Mỗi khi [Am7] đau niềm đau cũng xé đôi vì [Em] anh vẫn yêu em nhiều. 
Dòng thời [FM7] gian sẽ [Em/F] trôi để anh thấy [Em] rằng. 
Chia [Am7] tay thì ta mới [Dm7] thấu mình đã [G ]sai từ [C] đầu

Đánh giá