Đánh Mất Em – Cảm âm Chuẩn – Cảm âm Sáo Trúc

Cảm âm Đánh Mất Em:

Chỉ còn anh lang thang chốn cũ
do fa sol sol sol la la
Lòng quặn đau nước mắt ướt nhoà
re fa sol sol sol la re
Chẳng thể nào biết được, liệu mai sau có thể gặp lại nữa
re fa sol la re, re fa sol la re do la
Chỉ muốn xoá quá khứ kia đi
la do2 re2 re2 re2 do2 do2
Nhưng không dễ để có thể tập quên
la sol la la la sol re fa
Rồi cho đến cuối cùng, chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im
re fa sol la re, re fa sol la re fa sol

Làm sao quên được hình bóng ấy
do fa sol sol sol la la
Thời gian sao có thể xoá nhoà
re fa sol sol sol la re
Người mà anh đã từng, nguyện yêu thương để rồi vụt mất
re fa sol la re, re fa sol la re do la
Vì đã chẳng cố gắng bên em
la do2 re2 re2 re2 do2 do2
Dành thời gian cho những thứ em chẳng cần
sol la do2 do2 do2 do2 la re fa
Rồi cho đến cuối cùng, chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im
re fa sol la re, re fa sol la do re fa
Điệp khúc:
Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề
la do2 fa2 sol2 la2 re2 fa2 sol2 la2 re2
Một mình chỉ nghĩ những chuyện về em
re2 fa2 sol2 sol2 la2 do2 re2 fa2
Chẳng thể nào nghĩ được, vì sao để đánh mất được em
re2 fa2 sol2 la2 re2, re2 fa2 sol2 la2 do3 sol2 la2
Dù anh có phải chờ, anh có phải đợi
la do2 fa2 sol2 la2 re2, fa2 sol2 la2 re2
Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em
re2 fa2 sol2 sol2 la2 do2 re2 fa2
Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em
re2 fa2 sol2 la2 re2, re2 fa2 sol2 la2 do2 re2 fa2
Đánh giá