Anh đang ở đâu đấy anh – Hương Giang | Cảm âm Sáo trúc, cảm âm Kalimba

Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình
D,.. Si,… L,..L L D S
Giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu

F L, (F)M L, (L)Si Si L L S#
Nhớ, đau, còn người vui nơi khác
D,.. Si,… S L R (R)M
Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba
F F M R M, M R D R, R R R M(F) M
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
(R)M M R M (S)L S, (S)L L S F S M
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý
(M)F F M F, (R)M M R M, (S)L L L S# L Si
Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
D3 D3 SI D3, SI SI L SI, L L SI D3 D3 S
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
M F L, M R M L L, L L S# L L
Đếm, mong, con tim sao yếu mềm
D,.. Si,… L,..L L D S
Vì anh đã vội quên yêu thương lúc ban đầu
F L, (F)M L, (L)Si L L S#
Mắt, môi, chuyện buồn em che giấu
D,.(M). Si,… S L R (R)M
Thấy nhưng em lờ đi, chẳng nói một câu đâu phải chẳng biết được
F F M R M, M R D R, R R R M(F) M
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
(R)M M R M (S)L S, (S)L L S F S M
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý
(M)F F M F, (R)M M R M, (S)L L L S# L Si
Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
D3 D3 SI D3, SI SI L SI, L L SI D3 D3 S
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
M F L, M R M L L, L L S#(S) L L
Anh đang ở nơi rất xa chắc chẳng thể quay về
(r)m m r m (s)l s, (s)l l s f s m
Em vẫn chờ anh sao chẳng có điều kì tích
(M)F M R D M, (S)L L S# L Si
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
D3 D3 SI D3, SI (L) S, L L S F S M
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên nên anh sẽ chẳng về nữa
(M)F F M F, (R)M M R M, (S)L L L S# L Si
Anh đang ở đâu, Anh đang ở đâu, ta lạc nhau đến muôn đời rồi
D3 D3 SI D3, SI SI L SI, L L SI D3 D3 S
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
M F L, M R M L L, L L S#(S) L L
Đánh giá