Âm giai của Sol trưởng và Mi thứ (G/Em)

Bài 12: Âm giai của Sol trưởng và Mi thứ (G/Em)Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
Đánh giá