Đế Vương (Đình Dũng) – Cảm âm Chuẩn, Cảm âm sao trúc

Cảm âm Đế Vương

Lời 1:
Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
la re mi fa / fa fa fa fa mi fa sol la
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
la sol sol sol / sol sol mi fa mi re
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
la re mi fa fa fa fa fa mi fa sol la
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường
la sol sol sol / sol sol mi fa mi re

Lời 2:
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
la re mi fa fa fa fa fa mi fa sol la
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
La sol sol sol / sol sol mi fa mi re
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
la re mi fa / fa fa fa fa mi fa sol la
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
la sol sol sol / sol sol mi fa mi re

Điệp Khúc:
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào ?
sol la do2 re2 / re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
sol la do2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol do2 la
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào ?
sol la do2 re2 / re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một Đế Vương sao ?
sol la do2 do2 do2 do2 do2 do2 re2 mi2 re2 re2

Giọt lên Quân Vương không khi nao rơi khi nước chưa tàn
sol la do2 re2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
sol la do2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol do2 la
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng
sol la do2 re2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan
sol la do2 do2 do2 do2 do2 do2 re2 mi2 fa2 re2

5/5 - (1 vote)