Bước Qua Nhau (Vũ) – Cảm âm Chuẩn, Cảm âm Sáo trúc

Cảm âm Bước Qua nhau – Vũ:

Đoạn 1:
Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm.
fa sol la fa, fa mi mi mi la mi fa fa , fa la sol re
Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dưng.
re fa fa sib la do, fa fa sib la do re, fa fa fa re sol
Đợi em bước qua, để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn.
fa sol la fa, re sib la sol la, sol la re2 la sol la do re…
Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa.
re fa re sib la do, fa do sib la dore, re fa re sol sol

Điệp Khúc
Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
fa fa sol la fa2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2,
Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi
do2 do2 do2 la do2#, do2# do2# do2# la re2
Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về
fa sol la fa2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2,
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
mi2 mi2 re2 do2#, do2# do2# do2# la2 sol2 la2 sol2 fa2 (mi2 fa2 mi2)
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau
re2 mi2 fa2 re2 re2, re2 mi2 fa2, do2 sib la…

Đoạn 2
Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm.
fa sol la fa, fa mi mi mi la mi fa fa , fa la sol re
Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dưng.
re fa fa sib la do, fa fa sib la do re, fa fa fa re sol
Đợi em bước qua, để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn.
fa sol la fa, re sib la sol la, sol la re2 la sol la do re…
Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa.
re fa re sib la do, fa do sib la do re, re fa re sol sol

Điệp Khúc
Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
fa fa sol la fa2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2,
Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi
do2 do2 do2 la do2#, do2# do2# do2# la re2
Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về
fa sol la fa2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2,
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
mi2 mi2 re2 do2#, do2# do2# do2# la2 sol2 la2 sol2 fa2 (mi2 fa2 mi2)
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, trôi đi theo mây trời
re2 mi2 fa2 re2 re2, re2 mi2 fa2, fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 do2
Từng cảm xúc trong tim anh đang cô đơn cùng với ngàn lời
fa2 fa2 do23 la2# la2# la2 la2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2
Viết riêng cho bài ca tình đầu
la2 sol2 sol2 fa2 sol2 do2 do2
Chỉ còn lại một thói quen từ lâu
do2 do2 do2# fa2 do23 la2# fa2 sol2, (la2 la2#)

Đoạn Kết
Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
fa fa sol la fa2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2,
Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi ( oh oh )
do2 do2 do2 la do2#, sol sol sol sol mi fa ( sol la sol, sol la fa )

5/5 - (1 vote)