Là Em Tự Đa Tình – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm chuẩn

Cảm âm Là Em Tự Đa Tình:

la do2, la si, son la do2 re2 mi2 re2 do2 son1
la do2, re2 la si, son la do2 re2 mi2 re2 do2 mi2
re2 mi2 re2 mi2 la, do2 re2
re2 mi2 re2 do2 si, son mi
re2 mi2 son2 mi2 la, mi2 do2 re2
si do2 si son la
mi2 son2 son2 do2 la, do2 re2
mi2 son2 son2 mi2 son, la si do2
mi2 son2 son2 do2 la, mi2 do2 re2
re2 son do2 mi2 la2 son2 son2
mi2 son2 son2 do2 la, do2 re2
re2 son re2 la2 la2 son2, son2 mi2 re2 do2
mi2 son2 do2 la2, mi2 do2 re2
si do2 si son la…

Là em tự đa tình (Lời việt):

Nhành hoa, rụng rơi
Nhẹ nhàng như đôi chúng ta xa rời
Lệ rơi, mắt ai
Phận hồng nhan đang khóc than tình ái
Chờ mong mãi nơi này, bóng hình anh
Nỗi nhớ ai hôm nay, hiu quạnh
Giờ duyên cũng không đành, lững lờ trôi
Xa giấc mơ thành đôi
Duyên kiếp hóa theo chàng, tình tan
Nhan sắc sớm phai tàn, thở than
Thôi vẽ bức tương phùng, kiếp hồng nhan
Giấc mộng kia là mãi xa
Lau nước mắt ưu phần, tự thân
Đau đớn gấp trăm lần, biệt ly
Thôi tiếng nấc nghẹn ngào, ướt lệ mi
Ôm giấc mơ tình si
Ver 2
Ngày anh, rời đi
Trời đổ cơn mưa ướt đôi mi buồn
Lệ em, cứ tuôn
Hòa vào dòng mưa với bao hồi ức
Nhành hoa đã phai tàn, bóng người đâu
Ta đã hứa yêu nhau, bạc đầu
Giờ duyên cũng phai màu
Khóc thật lâu, ta mất nhau thật đau
Đánh giá