Đừng hỏi em – Mỹ Tâm | Cảm âm Kalimba, Sáo trúc, Tab Kalimba

Kết quả hình ảnh cho đừng hỏi em

Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu
La mi2-fa2 mi2 do2 re 2, la mi2 fa2 sol2 mi 2
Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau
La mi2-fa2 mi2 do2 re 2, do2 re2 re2 la2
Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu


La mi2-fa2 mi2 do2 re2, la mi2 fa2 sol2 mi 2
Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu.
La mi2-fa2 do2 mi2, mi2-fa2 do2 la2 re2
Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều
Re2 do3-re3 la2 sol2- la2, re2 do3-re3 do2 la2 sol2-la2 sol2
Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối
Son2 la2 sol 2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2
Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
Re2 do3 re3 do3 la2 sol2 la2 re2 do3 re3 do3 la2 sol2 sol2
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên.
Son2 la2 sol2 fa2 sol2 mi2 fa2 mi2 do2 la re2

Tham khảo thêm cảm âm kalimba, tab kalimba:
Đánh giá