Đúng Cũng Thành Sai(Mỹ Tâm) – Cảm Âm Chuẩn – Cảm âm Sáo Trúc

 

Cảm âm Đúng Cũng Thành Sai:

[Verse 1]
Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi.
Sol mi mi, sol mi mi , sol re re
Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta thôi.
Do re mi do2 do2, do2 la si do2 si sol
Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắn đo.
Mi sol la sol la do2 re2, si la sol la mi
Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do.
Sol fa mi fa , fa mi re do mi re

[Pre-Chorus]
Ngày nào còn yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu.
Mi la si do2, mi la si do2 si la re2 sol
Mà giờ người ta lạnh lùng đến thế dẫu mình nuông chiều.
Do fa sol la, do fa sol la sol fa sol mi
Chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều.
Mi la si do2, mi la si do2 si la re2 sol
Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu.
Do2 si la, fa la do2 mi2 re2 do2 do2 re2
[Chorus]
Nếu người ta đã nghĩ họ đúng.
Mi2 sol re2 mi2 re2 do2 mi2
Điều mình nói đúng cũng thành sai.
Do2 re2 mi2 fa2 mi2 do2 re2
Nếu người ta đã không cần nữa.
Re2 mi do2 re2 do2 la do2
Mình làm gì thì cũng không phải.
La la si la re2 la sol
Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại.
Sol la si do2 do2 re2 do2
Cho dù ai đang sai.
La sol la si do2
Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi.
Re2 mi2 do2 la , mi2 do2 la , sol sol do2 re2 re2
Nếu người ta đã luôn giận dỗi.
Mi2 sol re2 mi2 re2 do2 mi2
Tìm mọi cách khiến ta buông xuôi.
Do2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Nếu tình yêu đã không còn mới.
Re2 mi do2 re2 do2 la do2
Đừng ngạc nhiên người đó thay đổi.
La la si la re2 la sol
Đối với mình họ là thế giới.
Do2 la sol fa la do2 re2
Nhưng người ta nào có nghĩ ngợi.
Re2 do2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi.
Re2 mi2 do2 la, mi2 re2 si do2 do2
Đánh giá