Trót Yêu (Trung Quân) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm Âm Kalimba

Cảm âm Trót Yêu:

 Có chút bối rối chạm tay anh rồi
LA LA SOL LA FA SOL RÊ ĐÔ
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
ĐÔ FA FA. FA MI RÊ ĐÔ
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
LA LA SOL LA FA SOL RÊ ĐÔ
Vì em yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi
ĐỒ FA FA FA FA MI SOL FA
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
LA LA SOL LA FA SOL RÊ ĐÔ
Khi em yên say trong giấc
ĐÔ FA FA MI SOL ĐO LA
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
LA LA SOL LA SOL FA SOL RÊ SOL
Vì anh luôn mong đc có em
ĐÔ FA FA FA FA MI SOL FA
[ĐK:]
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
FA FA2 MI2 MI2 RÊ2, MI MI2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
LA SI ĐÔ ĐÔ LA ĐÔ FA2 MI ĐÔ LA
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
FA FA2 MI2 MI2 RÊ2, MI2 RÊ2 ĐÔ2 ĐO2 SOL2 FA2
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ…..cho em.
RÊ2 MI2 FA2 FA2 RE2 MI2 FA2, RÊ2 MI2 FA2 FA2 RE2 MI2 FA2,……SOL2 SOL2
Có chút bối rối, có chút tan vỡ
LA LA SOL LA, LA LA SOL LA,
Có chút thương nhớ tình ai
LA LA SOL LA RÊ SOL
Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi
RÊ LA, LA SOL SOL RÊ, SOL FA RÊ FA FA
Để cho lòng anh thoả nhớ mong
LA SOL RÊ FA MI SOL FA
Đánh giá