Tone là gì ? Cách Xác định Tone của bài hát

Tone (Tông) là gì?
     “Tone” là một từ tiếng anh, dịch sang tiếng việt trong lĩnh vực âm nhạc có nghĩa là “giọng”. Có thể hiểu “tone nhạc” là giọng của bản nhạc. Vậy giọng của bản nhạc là gì? Giọng của bản nhạc được quy ước là độ cao của một điệu thức cụ thể nào đó. Người ta quy ước có 30 loại giọng khác nhau được xếp theo từng cặp giọng trưởng và giọng thứ song song, bao gồm:

Đô Trưởng (C) và La thứ (Am)
Sol Trưởng (G) và Mi thứ (Em)
Rê Trưởng (D) và Si thứ (Bm)
La Trưởng (A) và Fa (thăng) thứ (F#m)
Mi Trưởng (E) và Đô (thăng) thứ (C#m)
Si Trưởng (B) và Sol (thăng) thứ (G#m)
Fa (thăng) trưởng (F#) và Rê (thăng) thứ (D#m)
Đô (thăng) Trưởng (C#) và La (thăng) thứ (A#m)
Fa Trưởng (F) và Rê thứ (Dm)
Si (giáng) Trưởng (Bb) và Sol thứ (Gm)
Mi (giáng) Trưởng (Eb) và Đô thứ (Cm)
La (giáng) Trưởng (Ab) và Fa thứ (Fm)
Rê (giáng) Trưởng (Db) và Si (giáng) thứ (Bbm)
Sol (giáng) Trưởng (Gb) và Mi (giáng) thứ (Ebm)
Đô (giáng) Trưởng (Cb) và La (giáng) thứ (Abm)

Cách xác định Tone
     Xác định “tone” hay “giọng” của một bản nhạc chính là việc chọn ra những nốt nhạc chính trong toàn bộ bài hát cùng thuộc một âm giai để việc đệm hát dễ dàng hơn và hay hơn.
Vậy làm thế nào để xác định được tone/giọng của một bài hát?!
Rất đơn giản, ta làm như sau:

– Nhìn vào số dấu hóa của bài hát để xác định cặp giọng song song có thể là “tone” của bài hát.

Ví dụ:
Bản nhạc không có dấu hóa nào thì giọng của nó có thể là Đô Trường (C) hoặc La thứ (Am). Còn bản nhạc có 4 dấu giáng (b) thì giọng của nó có thể là La (giáng) Trưởng (Ab) hoặc Fa thứ (Fm).

– Tiếp theo, để xác định giọng của bài hát chuẩn nhất, chúng ta sẽ cần chú ý tới một vài yếu tố sau:
     + Các dấu hóa bất thường xuất hiện trong bài hát.
     + Ô nhịp mở đầu (không tính nhịp lấy đà) và ô nhịp kết thúc của bản nhạc. Thông thường, các ô nhịp này chính là âm chủ của giọng trong bài hát.
     + Nếu bài hát đã có sẵn các hợp âm để đệm hát thì sẽ dễ xác định giọng hơn, vì trong hầu hết các trường hợp, tác phẩm đều được kết thúc bằng hợp âm chủ.

Lưu ý: Để xác định được hai giọng Trường và thứ song song từ số dấu hóa có trên khuông nhạc một cách dễ dàng hơn bằng cách ghi nhớ 2 quy luật sau đây:

– Nếu sau khóa nhạc có các dấu thăng, ta lấy dấu thăng cuối cùng tăng lên một bậc sẽ có giọng Trưởng, từ đó suy ra được giọng thứ song song.

Ví dụ:  Bản nhạc có 3 dấu thăng, vậy dấu thăng thứ ba là Sol, cộng thêm một bậc thành La, vậy bản nhạc có giọng Trưởng là La Trưởng (A), suy ra giọng thứ song song là Fa (thăng) thứ (F#m).

– Trường hợp sau khóa nhạc có các dấu giáng, ta xác định giọng của bản nhạc, bạn chỉ cần lấy tên của dấu giáng đứng thứ hai từ cuối lên để làm giọng trưởng chính của bài và từ đó suy ra giọng thứ song song.

Ví dụ:  Bản nhạc có 6 dấu giáng thì dấu giáng thứ 2 từ cuối lên là Sol, ta xác định giọng Trưởng của bài là Sol (giáng) Trưởng, suy ra giọng thứ song song là Mi (giáng) thứ (Ebm)

Xác định giọng của một bản nhạc theo cách này rất đơn giản đúng không nào? Bạn chỉ cần nhớ được hai quy tắc trên đây là đã có thể xác định được giọng của tất cả các bài hát và bản nhạc rồi. Đừng quên học thuộc lòng hai quy tắc này nhé!

Đánh giá