Tôi chỉ muốn nói (Phan Mạnh Quỳnh) – Tab Guitar PDF


Hợp âm:

Tôi [Em]chỉ muốn nói, tôi yêu [Bm]em từ lâu, 
khi vẫn tấm bé chưa một [Em]lần biết sầu, 
đôi mắt dẫn lối cho tôi [Bm]yêu đậm sâu, 
cho tôi [Em]đôi chút đau
Tôi [G]chỉ muốn nói, sau bao lâu [Bm]gần em, 
mọi [C]thứ nơi em đều làm [G]tôi nhung nhớ, 
nên [Bm]cứ mỗi tối tôi bâng [D]khuâng ngoài hiên, 
xa xôi [Em]đôi áng thơ
Tôi [Em]chẳng thể biết trong em [Bm]tôi là ai, 
nơi có quyến luyến hay kẻ [Em]khờ ngây dại, 
năm [G]tháng mãi miết ta vai [Bm]đi kề vai mà tình [Em]như xa mãi…..
Tôi [G]rẩt muốn nói cho em [Bm]hay lòng tôi, 
trước [C]lúc nhỡ đâu người chẳng [G]bên tôi nữa, 
thương [Bm]mến mở lối cho mai [D]em và tôi, 
tay trong [Em]tay đón đưa
Tôi [Em]chỉ muốn nói mai em [Bm]đi về đâu, 
tôi vẫn ở đó như từ [Em]ngày ban đầu, 
mưa [G]nắng có tới xin cho [Bm]ta gần nhau, 
để tôi [Em]che em náu
Tôi [G]rẩt muốn nói cho em [Bm]hay lòng tôi, 
trước [C]lúc nhỡ đâu người chẳng [G]bên tôi nữa, 
thương [Bm]mến mở lối nơi tim [D]em và tôi, 
ta yêu [Em]đương đón đưa
Đánh giá