Thêm Bao Nhiêu Lâu – Đạt G || Cảm Âm Sáo trúc, Kalimba

Kết quả hình ảnh cho thêm bao nhiêu lâu

R2 D2 SIB, SIB SIB F2 D2
Mất em, đời này vỡ tan
SIB D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2, SIB L SIB, D2
Vì câu nói này chưa, chưa từng phai,chưa từng phai oh


R2 D2 SIB, SIB SIB F2 D2
Nỗi đau dày vò nỗi đau
SIB D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2, SIB L SIB, F R2 D2
Mà vẫn nuốt giọt đắng,đau nhiều thêm, thêm nhiều đau ồ ố ô
F S SIB SIB F S SIB SIB
Sợ ngày thêm lâu, sợ tình thêm sâu
F S SIB SIB F F D2 D2
Nợ lại cho nhau chiều hẹn rong chơi
F S SIB SIB F S SIB SIB
Ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em?
F S SIB SIB F F D2 D2
Bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi…
Điệp khúc:
F2 R2 F2 R2 D2 SIB F F
Biết đâu những cơn say đầu đời này
F F2 R2 F2 R2 D2
Phải khóc cho đến hôm nay
F F2 R2 F2 R2 D2 SIB F F
Hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy
F F2 R2 F2 R2 D2 SIB
Gửi gió nỗi nhớ bay bay…
SIB SIB D2 D2 SIB F2 F2 F2 F2, F2 F2 F2 F2 SIB2 D3 D3 D3 F2 F2
Nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nữa sẽ trả về?
F2 D3-R3 D3 SIB2 F2 F2 F2 D3-R3 D3 SIB2
Đừng có như vậy, dặn lòng đừng khóc như vậy
F2 S2 SIB2 SIB2 D3 D3, SIB2 L2 SIB2 SIB2
Mà đời đâu như anh mơ, đâu như anh mơ.
CUỐI BÀI:
SIB SIB L SIB F2 F2
Anh mơ một mai thức giấc
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2
chẳng cơn đau nào sẽ ghé qua
SIB SIB F SIB F2 F2
Anh mong ngày mai có nắng 
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB
sưởi ấm con tim buồn đau tối qua
SIB SIB F SIB F2 F2
Anh mong dù cho vấp ngã 
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2
có lắm phong ba bình yên chở che
SIB SIB F SIB F2 F2
Anh đau trời cao có thấu, 
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB
có biết cơn đau mùi hương thế nào
SIB SIB L SIB F2 F2
Anh đau trời cao có thấu, 
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2
có biết cơn đau mùi hương thế nào
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB
Biết đâu những cơn say đầu đời này
SIB SIB F SIB F2 F2
Phải khóc cho đến hôm nay
F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2
Hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy
SIB SIB F SIB F2 F2
Gửi gió nỗi nhớ bay bay
Đánh giá