Thay Tôi Yêu Cô Ấy (Thanh Hưng) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Thay tôi yêu cô ấy:

 Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy
Re la la sol la, re sol sol fa sol
Chỉ cần 1 người để yêu thương lúc này
La re re re la sol sol la mi
Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua 1 bó hoa
Re la la sol la, re2 do2 re2 do2 sol do2 la
Trang trí nơi đẹp nhất trong nhà
Sol la sol fa sol mi re
Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa
La do2 la sol do2 la, re2 do2 la la sol la
Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu
La do2 la sol mi2 mi2 re2 mi2 fa2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 re2 mi2

Điệp Khúc:
Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi
La fa2 re2 fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 la2 sol2 mi2
Mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngưng đợi
Do2 re2 sol2 la2 sol2 re2 fa2 fa2 sol2 do2 la2
Ngày ấy gần bên tôi 1 giây thôi cũng không rời
La fa2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2
Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa thôi
Fa2 mi2 fa2 la2 sol2 mi2 mi2 mi2 sol2 re2 re2
Người hãy dần thay tôi gọi cô ấy thức giấc và
La fa2 re2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2
Chờ cô ấy trước ngôi nhà đưa cô ấy la cà
Fa2 sol2 la2 do3 sol2 fa2 fa2 fa2 sol2 do2 la
Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh
La fa2 mi2 fa2 fa2 la2 sol2 la2 sol2 mi2
Đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống!
La2 sol2 fa2 fa2 re2 sol2 mi2 re2 do2 re2
Đánh giá