Thằng Hầu (Nhật Phong) – Cảm âm Sáo trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm Âm Thằng Hầu:


Tôi sinh ra trong gia đình
Re2 re2 re2 re2 do2 la
Làm hầu thiên hạ
Sol la do2 la
Luôn tha hương đi muôn phương
Re2 re2 re2 re2 re2 do2
Làm việc trong nhà
Sol la do2 la
Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ
Re2 re2 re2 mi2 re2 re2 do2 sol la do2 la
Nơi có nàng
Sol la re
Tiêu thư lá ngọc cành vàng
Fa sol fa mi re re
Thân tôi mang kiếp phu không được lại gần bên nàng
Re2 re2 re2 fa2 re2 do2 la sol la do2 la
Nhưng đôi đũa mốc meo vẫn mơ được chòi mâm vàng
Re2 re2 re2 mi2 re2 re2 do2 sol la do2 la
Em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ gọi tôi chàng
Re2 re2 re2 fa2 re2 re2 do2 sol la do2 la
Đắng cay mối tình, hầu tôi
La sol la re fa sol
Tiểu thư đài các
La do2 la re2
Nàng có hay biết rằng nay cha mẹ nàng biết chúng ta
Re2 la2 sol2 la2 re2 do2 do2 sol la do2 re2 do2
Cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha
Re2 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 do3 la2
Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta
Re2 la2 sol2 fa2 re2 do2 do2 sol la do2 re2 do2
Không biết thân phận
Mi2 fa2 mi2 re2
Kiếp phu dám mơ cành hoa
Fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2
Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đăng kén con
Re2 la2 sol2 fa2 re2 do2 do2 sol la do2 re2 do2
Chọn tướng công cho nàng lầu tía gác son
Re2 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 do3 la
Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon
Re2 la2 sol2 fa2 re2 do2 do2 sol la do2 re2 do2
Nước mắt thằng hầu
Mi2 fa2 mi2 re2
Có ai đớn đau gì đâu
Fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2
Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon
Re2 la2 sol2 fa2 re2 do2 do2 sol la do2 re2 do2
Nước mắt thằng hầu
Mi2 fa2 mi2 re2
Có ai đớn đau gì đâu
Fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2
4/5 - (1 vote)