Thằng Cuội – Ukulele FingerStyle Tabs

Tab Ukulele Thằng Cuội:


Lời bài hát:

 Bóng trăng trắng ngà.
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe
“Ở cung trăng mãi làm chi”
Bóng trăng trắng ngà.
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già
ôm một mối mơ
Gió không có nhà.
Gió bay muôn phương.
Biền biệt chẳng ngừng.
Trên trời nước ta
Lặng nghe trăng gió bảo nhau
“Chị kia quê quán ở đâu”
Gió không có nhà.
Gió bay muôn phương.
Biền biệt chẳng ngừng.
Trên trời nước ta
Có con dế mèn.
Suốt trong đêm khuya.
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non,
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Có con dế mèn.
Suốt trong đêm khuya.
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Sáng rơi xuống đồi.
Sáng leo lên cây.
Sáng mỏi chân rồi
sáng ngồi xuống đây
Cùng trông ánh sáng cười vui.
Chị em ta hãy đùa chơi.
Sáng rơi xuống đồi.
Sáng leo lên cây.
Sáng mỏi chân rồi
sáng ngồi xuống đây
Các em thích cười.
Muốn lên cung trăng.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Mười lăm tháng Tám trời cho.
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười.
Muốn lên cung trăng.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang.
Các em thích cười.
Muốn lên cung trăng.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái… thang.
Đánh giá