Tất cả vị trí của Âm Giai Trưởng (All THE MAJOR SCALE)

Âm Giai Trưởng là gì?

   Nhìn vào hình trên, ta thấy âm giai này là âm giai Đô trưởng (C). Quy tắc tạo nên âm giai này là:
Chủ âm + 1 + 1 + ½ + 1 + 1 + 1 + ½ cung
   Âm giai Đô trưởng bắt đầu bằng chủ âm C. Theo quy tắc hình thành âm giai Đô trưởng trên thì có thể xác định được 8 nốt trong âm giai là: C D E F G A B C.
   Tiếp theo, áp dụng theo quy tắc 1, 4, 5 để xác định bộ hợp âm trong âm giai này. Có nghĩa là âm thứ nhất, thứ 4 và thứ 5 là hợp âm trưởng. Các hợp âm 2, 3, 6 là hợp âm thứ. Hợp âm thứ 7 là hợp âm dim (rất ít được sử dụng).
Như vậy, bộ hợp âm của âm giai Đô trưởng ở ví dụ trên là: C Dm Em F G Am B C.
Để tìm hiểu rõ hơn về âm giai, mời bạn tham khảo Âm Giai trưởng và Âm Giai Thứ – Cách Chạy Âm Giai Guitar

Tổng hợp tất cả vị trí của các âm giai trưởng:

5/5 - (1 vote)