Quét dây Arpeggios giúp đồng bộ 2 tay

Các bạn chú ý khi tập kỹ thuật này:

  • Giữ nhịp khi đánh
  • Các nốt phát ra riêng biệt, không bị chồng âm
  • Tập chậm để cảm nhận sự đồng bộ 2 tay ít hay nhiều
Clip hướng dẫn:

 

Tập quét kiểu down-down-up ( 2 phím xuống – 1 phím lên)
Tập quét kiểu down-up-up ( 1 phím xuống – 2 phím lên)
quet duu
Đánh giá