Nhỏ Ơi – Tab Guitar PDF

 
 
Lời bài hát:

 

Lần đầu ta gặp nhỏ 

 

trong nắng chiều bay bay

 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ 

 

nhỏ bảo nhỏ không tên

 

Ừ thì nhỏ không tên

 

bây giờ quen nhé nhỏ

 

nhỏ ơi Lần này ta gặp nhỏ

 

trong nắng chiều bay bay

 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ

 

nhỏ bảo nhỏ chưa yêu

 

Ừ thì nhỏ chưa yêu

 

bây giờ yêu nhé nhỏ

 

nhỏ ơi

 

Lần này nhỏ quay đi
không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình
chỉ còn ta một mình
nhỏ ơi

 

Còn gì đâu hỡi nhỏ
trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ
giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô
xa rồi vẫn nhớ hoài
nhỏ ơi

 

Tình cờ ta gặp nhỏ
trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ
nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi
thương rồi sao chẳng hiểu
nhỏ ơi
Đánh giá