Nhỏ ơi (Chí Tài) – Cảm âm Chuẩn, Cảm âm Sáo Trúc

 

Cảm âm Nhỏ ơi:

[Verse 1]
Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La

Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La
[Điệp Khúc]
Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol Sol La Rê
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
Mi Mi La Mi Rê Mi Mi La Mi Rê Mi La
[Verse 2]
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2
Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La
Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
La La Đô2 La Sol Si Rê2 Sol La La
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
La La Đô2 La Sol Si Si Si Mi2 Mi2
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi
La La Mi Rê2 Rê2 Si Sol La Si Mi Rê La

Đánh giá