Ngốc (Hương Tràm) – Tab Guitar Solo

Lời bài hát:

Có rất nhiều
những câu chuyện
Em giấu riêng mình em biết
Cũng bởi vì
hạnh phúc của mình
Muốn gìn giữ
nên em đành lặng im
Có những lần
anh dối em
Em vẫn nhớ những lần như thế
Quá yêu anh
nên em san sẻ
Một nửa cho ai kia
Nhiều khi em rất muốn
Đến bên một ai
và nói rằng
Anh ấy đang lừa dối
Nhiều khi em rất muốn
Đến bên một ai
để khóc
Che đi sự yếu đuối
Em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc
hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người
Được anh yêu thương
một mình em thôi
Nhiều khi em không thể ngờ
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ hay là ngốc đây
Em không phân định
được điều gì nữa
Khi em quá yêu anh
Có những lần
anh dối em
Em vẫn nhớ những lần như thế
Quá yêu anh
nên em san sẻ
Một nửa cho ai kia
Nhiều khi em rất muốn
Đến bên một ai
và nói rằng
Anh ấy đang lừa dối
Nhiều khi em rất muốn
Đến bên một ai
để khóc
Che đi sự yếu đuối
Em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc
hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người
Được anh yêu thương
một mình em thôi
Nhiều khi em không thể ngờ
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ hay là ngốc đây
Em không phân định
được điều gì nữa
Em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc
hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người
Được anh yêu thương
một mình em thôi
Nhiều khi em không thể ngờ
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ hay là ngốc đây
Em không phân định
được điều gì nữa
Khi em quá
yêu anh
Đánh giá