Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời – Tab Guitar Solo

Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời Guitar TAB:

Hợp âm:

[G]Nhắm mắt [D]thấy tôi quay [Em]về
Về [D]với bữa cơm [C]nhà, mà [D]bao lâu tôi [G]bỏ qua [D]
[G]Nhắm mắt [D]thấy ba mẹ [Em]ngồi
Bên [D]đứa em thơ [C]dại, nhìn [D]lại năm tháng [G]qua.
[C]Tôi học [D]cách yêu [B7]thương người khác [Em]tôi
Và [Am]bao dung [D]cho người ghét [G]tôi
[C]Tôi học [D]cách xua đau [B7]thương bằng nụ [Em]cười
Và [Am]bằng niềm tin [D]ở con [G]người
[G]Nếu một [D]mai tôi có [Em]bay lên trời
Thì người [C]ơi tôi đã [D]sống rất thảnh [G]thơi
[G]Nếu một [D]mai tôi có [Em]đi qua đời
Thì người [C]ơi tôi đã [D]sống rất tuyệt [G]vời
[G]La la [D]la la [Em]la la la
Thì người [C]ơi tôi đã [D]sống rất thảnh [G]thơi.
[G]La la [D]la la [Em]la la la
Thì người [C]ơi tôi đã [D]sống rất tuyệt [G]vời
LÊN 1 TONE
[A]Nếu một [E]mai tôi có [F#m]bay lên trời
Thì người [D]ơi tôi đã [E]sống rất thảnh [A]thơi
[A]Nếu một [E]mai tôi có [F#m]đi qua đời
Thì người [D]ơi tôi đã [E]sống rất tuyệt [A]vời
[A]La la [E]la la [F#m]la la la
Thì người [D]ơi tôi đã [E]sống rất thảnh [A]thơi.
[A]La la [E]la la [F#m]la la la
Thì người [D]ơi tôi đã [E]sống rất tuyệt [A]vời
Thì người [D]ơi tôi đã [E]sống rất tuyệt [A]vời
Thì ngày [D]mai xin hãy [E]tiễn bằng nụ [A]cười

Đánh giá