Nàng Thơ Xứ Huế (Thùy Chi) – Tab Guitar Solo

Nàng Thơ Xứ Huế Guitar Tab:

Hợp Âm:

Ngả [G]nghiêng cho đời ngẩn ngơ 
Ngả [Bm]nghiêng nét đẹp Nàng thơ 
Ngả [Cmaj7]nghiêng thấy hoa cười với [A7]ai? [D]
Về [G]đây sao nghe đời thảnh thơi 
Dạ [Em]thưa ơi thấy [G/D]thương 
Đong [C]đưa in nét [A7]dài có [Dsus4]hay [D]
Mây [F]bay vương gió [C]trời thương [Cm]ai để [G]nhớ 
Xin [Am7]gửi vào tháng [A7]ngày ngả [D]nghiêng 
Này gió kể ai [G]nghe nơi đây lạ thay 
Chuyện nơi [Em]đây cánh thiên di mỏng manh 
Kìa [A7]ai hay Nàng thơ ấy lạc giữa [Dsus4]đời [D]
Này gió đẩy đưa [G]hương sen tóc nàng buông 
Nhẹ nhàng [B7]thương ai chốn [Em]này 
Ngả [A7]nghiêng điệu nam ai kể chuyện Nàng [D]thơ 
Thương [C]nhớ thương [G]

Đánh giá