Một đêm say (Thịnh Suy) – HƯỚNG DẪN GUITAR, TAB, INTRO TAB

Hướng Dẫn Guitar:

Hợp âm:

Khi đôi môi em còn [Asus2] đỏ mọng, em muốn nói “em [F*m5] yêu anh” ? 
Khi men còn trong [Dsus2] hơi thở, lại gần hôn anh [Asus2] đi. 
Khi con tim không còn trên [Asus2] đầu, khi hai má em hây hây [F*m5] 
Em nói em say tiếng [Dsus2] đàn, vậy lại gần hôn anh đi [Asus2] 
ĐK
Lại gần hôn [Asus2] anh, anh sẽ để em mặt trời [F*m5] 
Lại gần hôn [Dsus2] anh, hay em để anh chơi vơi [Asus2] 
Giờ còn đôi ta [Asus2], kia là núi đây là nhà [F*m5] 
Giờ còn đôi [Dsus2] ta, em có muốn đi thật [Asus2] xa?
Đánh giá