LUYỆN NGÓN CƠ BẢN – BÀI HỌC RẤT QUAN TRỌNG

Phần 2:

Giáo trình luyện ngón trong 365 ngày từ cơ bản đến nâng cao: https://www.guitarshare.vn/2019/05/luyen-ngon-guitar.html

Bài 3: LUYỆN NGÓN CƠ BẢN – BÀI HỌC RẤT QUAN TRỌNG
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá