Lời yêu em (Vũ) – HƯỚNG DẪN GUITAR, INTRO, TAB

Hướng Dẫn Guitar:
Hợp âm:

Dịu dàng từng lời hát
Ngân lên khi sắc dương tan
Mình anh cứ ngồi nơi đây
Đợi chờ ai
Đợi chờ ai
Mà bao nhiêu vấn vương
Khi chiều qua
Rồi một ngày em đến
Anh gặp em nơi cuối sân trường
Thời gian cứ chầm chậm trôi để cho anh
Để cho anh
Yêu em nhưng không dám bên em
Dù thời gian có trôi
Và em khi đã xa rồi
Nhưng sao không thể quên
Không thể quên
Hình bóng ấy?
Và đột nhiên anh thấy nhớ
Những con đường dài
Và đột nhiên anh thấy nhớ
Những tháng ngày
Hát vang từng khúc ca
Lá-la-là-lá-la
Ta ngồi bên nhau
Và ngày đâu hay anh biết
Đã yêu em thật rồi
Và người người ơi anh thấy
Thấy tim anh bồi hồi
Là những khi ngồi với nhau
Giữ lại từng phút giây
Anh không dám nói
Lời yêu em
Dịu dàng từng lời hát
Ngân lên khi sắc dương tan
Mình anh cứ ngồi nơi đây
Đợi chờ ai
Đợi chờ ai
Mà bao nhiêu vấn vương
Khi chiều qua
Rồi một ngày em đến
Anh gặp em nơi cuối sân trường
Thời gian cứ chầm chậm trôi
Để cho anh
Để cho anh
Yêu em nhưng không dám bên em
Và đột nhiên anh thấy nhớ
Những con đường dài
Và đột nhiên anh thấy nhớ
Những tháng ngày
Hát vang từng khúc ca
Lá-la-là-lá-la
Ta ngồi bên nhau
Và ngày đâu hay anh biết
Đã yêu em thật rồi
Và người người ơi anh thấy
Thấy tim anh bồi hồi
Là những khi ngồi với nhau
Giữ lại từng phút giây
Anh không dám nói…
Lời yêu em…
Vì anh vẫn luôn yêu em
Chỉ mỗi em thôi
Và ngày đâu hay anh biết
Đã yêu em thật rồi
Và người người ơi anh thấy
Thấy tim anh bồi hồi
Là những khi ngồi với nhau
Giữ lại từng phút giây
Anh không dám nói
Lời yêu em
Đánh giá