Là bạn không thể yêu (Lou Hoàng) – Hướng Dẫn Đệm hát, Tab Intro, Hợp âm

Hướng Dẫn Đệm hát (Tab đệm hát):

Hợp âm:

[E] Yêu, là giây [A] phút hai người [B] dưng tìm đến bên [E] nhau, [A/D*] không cần [C*m7] gì 
Chỉ cần trái [F*m7] tim rung động, cần [A] thêm một sự quan [B] tâm
Còn [E] thương, là chung bước [A] tiếp trên con đường [B] sau bao khó khăn [E] qua vẫn [B/D*] luôn ở [C*m7] lại
Dù cho những [F*m7] lúc lầm lỗi [A] không làm ta xa [B] nhau
Tình yêu [G*m7] ấy, là những đậm [C*m7] sâu, cứu lấy con [F*m7] tim cô đơn mỗi [B] đêm thâu
Tại vì [G*m7] mình là bạn không thể [C*m7] yêu
Này em có [F*m7] biết rằng còn một người chờ em nơi [B] đâu
ĐK:
Gió mang [E] ngàn yêu thương nơi [G*m7] đây cất bước đi [A] xa
Niềm nhớ [B] thương trong đêm lạnh [G*m7] giá, nỗi âu [C*m7] sầu
Người ơi em [F*m7] có nhớ đến anh [B] không ?
Tiếng dương [E] cầm ngân vang theo [G*m7] em khuất lỗi xa [A] xa 
Nhìn bóng [B] em tan theo làn [G*m7] mây chỉ còn những đắng [C*m7] cay
Tháng năm ngày [F*m7] dài chia đôi, giấc mơ ngày [B] nào xa xôi
Đánh giá