Là Bạn Không Thể Yêu (Lou Hoàng) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba


Cảm âm Là bạn không thể yêu (Bb4):

Yêu là giây phút
Sib la sib do2 
Hai người dưng tìm đến bên nhau
Sib sol la sib do2 sib sib 
Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động
Sol fa fa, fa fa la sol fa re
Cần thêm một sự quan tâm
Re fa re fa sol sol
Còn thương
Do la 
Là chung bước tiếp trên con đường
La sib do2 do2 sib la fa
Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại
Sib sib do2 sib sib, do2 sib fa fa 
Dù cho những lúc lầm lỗi
Fa sol sib sib fa do2
Không làm ta xa nhau
Fa re fa sol sol la
Tình yêu ấy là những đậm sâu
Sib do2 do2 sib sol2 mi2 fa2 
Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu
Re2 re2 do2 do2 sib sib do2 sib sol
Tại vì mình là bạn không thể yêu
Sib do2 do2 do2 do2 sol2 la2-sol2-fa2
Này em có biết rằng
Fa2 sol2 la2 la2 re2 
Còn một người chờ em nơi đó
Re2 re2 do2 re2 re2 fa2 sol2 sol2

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây
Do2 sib la do2 do2 fa2 fa2 
Cất bước đi xa
La2 la2 sol2 sol2-fa2
Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá
Re2 fa2 mi2 do2 do2 sib do2 
Nỗi đau u sầu
Do2 sib sol fa-la
Người ơi em có nhớ đến anh không?
Sol la sib sib do2 do2 sol sol 
Tiếng dương cầm ngân vang
Do2 sib la do2 do2 
Theo em khuất lối xa xăm
fa2 fa2 La2 la2 sol2 sol2-fa2
Nhìn bóng em tan theo làn mây
Re2 fa2 mi2 re2 do2 sib do2 
Chỉ còn những đắng cay
Do2 do2 sol2 la2 sol2-fa2
Tháng năm ngày dài chia đôi
Do2 sib la sib fa2 fa2
Giấc mơ ngày nào xa xôi
Do2 sib la sib sol2 sol2

Đau là những nước mắt sâu trong lòng
La sib do2 do2 sib la fa
Nhưng không nói cho ai
Sib sib do2 sib sib 
Mỗi đêm thở dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi
Do2 sol fa fa, fa sol la la sol re2
Bao giờ cho nguôi ngoai
Fa re fa sol sol 
Thời gian qua là những đậm sâu
Sib do2 do2 do2 sol2 mi2 fa2
Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu
Re2 re2 do2 do2 sib sib do2 sib sol
Tại vì mình là bạn không thể yêu
Sib do2 do2 do2 do2 sol2 la2-sol2-fa2
Này em có biết rằng
Fa2 sol2 la2 la2 re2 
Còn một người chờ em nơi đó
Re2 re2 do2 re2 re2 fa2 sol2 sol2

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây
Do2 sib la do2 do2 fa2 fa2 
Cất bước đi xa
La2 la2 sol2 sol2-fa2
Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá
Re2 fa2 mi2 do2 do2 sib do2 
Nỗi đau u sầu
Do2 sib sol fa-la
Người ơi em có nhớ đến anh không?
Sol la sib sib do2 do2 sol sol 
Tiếng dương cầm ngân vang
Do2 sib la do2 do2 
Theo em khuất lối xa xăm
fa2 fa2 La2 la2 sol2 sol2-fa2
Nhìn bóng em tan theo làn mây
Re2 fa2 mi2 re2 do2 sib do2 
Chỉ còn những đắng cay
Do2 do2 sol2 la2 sol2-fa2
Tháng năm ngày dài chia đôi
Do2 sib la sib fa2 fa2
Giấc mơ ngày nào xa xôi
Do2 sib la sib sol2 sol2

[Điệp Khúc:]
Gió mang ngàn yêu thương nơi đây
Do2 sib la do2 do2 fa2 fa2 
Cất bước đi xa
La2 la2 sol2 sol2-fa2
Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá
Re2 fa2 mi2 do2 do2 sib do2 
Nỗi đau u sầu
Do2 sib sol fa-la
Người ơi em có nhớ đến anh không?
Sol la sib sib do2 do2 sol sol 
Tiếng dương cầm ngân vang
Do2 sib la do2 do2 
Theo em khuất lối xa xăm
fa2 fa2 La2 la2 sol2 sol2-fa2
Nhìn bóng em tan theo làn mây
Re2 fa2 mi2 re2 do2 sib do2 
Chỉ còn những đắng cay
Do2 do2 sol2 la2 sol2-fa2
Tháng năm ngày dài chia đôi
Do2 sib la sib fa2 fa2
Giấc mơ ngày nào xa xôi
Do2 sib la sib sol2 sol2
Đánh giá