Là 1 Thằng Con Trai (JACK) – Cảm Âm C5, Cảm Âm Sáo Trúc, Cảm Âm Kalimba – J97


Cảm Âm Là Một Thằng Con Trai:

Là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay
MI MI SOL  LA  LA  SOL LA  LA  SOL DO2 LA SOL LA
Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy
MI SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL MI
Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che
MI MI SOL LA LA  SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL LA
Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì
MI2 MI2 RE2 DO2 LA SOL DO2 RE2 LA
ĐK: 
Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??
LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL LA)
Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi
MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA
Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??
LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL LA)
Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi
MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA
RAP VERSION:
Vung tay hỉ nộ ái ố 
cái số trời định rất tiếc là thân cô hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ
Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo
Dù có nổi nhớ muốn kêu tên 
MI MI2 MI2 MI2 MI2 RE2 RE2
Nhưng kí ức mãi không quay
RE2 RE2 RE2 MI2 DO2 DO2
giờ này còn được gì, người là hoa dã quỳ , chẳng thể hóa diệu kì.
DO2 DO2 DO2 SI LA, SI SI SI LA SOL , DO2 DO2 DO2 SI LA
LẦN 2
Từng là 1 thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay
MI MI MI SOL  LA  LA  SOL LA  LA  SOL DO2 LA SOL LA
Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy
MI SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL MI
Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che
MI MI SOL LA LA  SOL LA LA  SOL DO2 LA SOL LA
Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì
MI2 MI2 RE2 DO2 LA SOL DO2 RE2 LA
ĐK: 
Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??
LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL)
Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi
MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA
Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??
LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL)
Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi
(mi sol la si do re)MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì 
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA
CUỐI :
Chào nhé , anh chúc yên bình
LA MI2 , RE2  SOL2 RE2 DO2
Sau tất cả ta vẫn là người nhà
RE2 MI2 LA RE2 MI2 LA LA SOL
Và đừng khóc , xin giữ món quà
LA  LA MI2 , RE2  SOL2 RE2 DO2
Cho mối tình , cho ước mơ của mình
RE2 MI2 LA RE2 MI2 LA SOL LA
DK:
Vì rằng ngày mai mái mai mai em bước đi cùng ai??
LA LA LA MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Anh lẻ loi  bờ môi khẻ rung anh buồn ư ự ừ ư….
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 LA SOL (MI RE MI SOL)
Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi
MI2 SOL2 MI2 RE2  RE2 MI2 RE2 LA DO2
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì
RE2 MI2 RE2 LA RE2 MI2 RE2 SI LA
Đánh giá