Không còn mùa thu – Tab Guitar PDF


Lời bài hát:
Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm 

Không còn lời ru, mơ trên môi mềm 

Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu Anh làm mùa thu, cho em mơ màng 

Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng 

Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang 


Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời 

Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố 

Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về 


Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời 

Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới 

Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Đánh giá