Khóa học Guitar Đệm Hát (Level 2) – Hoàng Guitar

   Đây là một khóa học gồm những bài học về đệm hát Guitar, có cả những kiến thức nhạc lý đơn giản dễ hiểu cùng những bài thực hành, giúp bạn dễ dành nắm được các kiến thức nhạc lý và kỹ năng đủ để đệm hát căn bản. Dưới đây là những bài học thuộc Level 2 tiếp nối với Level 1

Bài 1: Mở đầu cho Level 2

Đánh giá