Khó Vẽ Nụ Cười (Đạt G, DuUyen) – Tab Guitar Solo

Khó vẽ nụ cười Guitar Tab:

Hợp âm:

Anh [Am]sẽ chờ [Em]em 
Dù biển [F]xanh kia [G]có cạn [C]khô 
[Dm]Dù qua thêm bao [G]kiếp 
Anh vẫn [C]sẽ chờ [E]
Nhân [Am]thế khổ [G]đau 
Tìm [F]hoài sao [G]không thấy [C]nhau 
Người thương [Dm]chẳng thương mình 
Còn [F]người không thương cứ [E]theo ta cả [Am]một đời 
Cây [Am]đã già [Em]nua 
Chờ ngày [F]chết cách [G]xa cõi [C]đời 
[Dm]Chiều hoàng hôn buông [G]xuống phía tây [C]nghẹn ngào [Bm] [E] 
Uống [Am]chén tình [Em]say 
Hoạ [F]người thương [G]trong bức [C]tranh 
Hoạ ánh [Dm]mắt anh buồn 
Hoạ [F]nụ cười thêm trên nét [E]môi 
Nhưng sao [Am]không được.. 
Chorus:
Nhiều lần em [F]muốn anh vui mà thôi 
Hoạ vào nét [Em]môi anh nở cười tươi 
Dòng lệ rớt [Dm]rơi phai màu 
Nhoè [G]đi nụ cười khi [C]ấy [E]
Lòng thì đau [F]đớn trong anh khổ đau 
Mà chẳng dám [Em]khóc đâu ai hiểu thấu 
Vẫn hoạ thêm [Dm]chiếc môi cười tiếp [Em]theo, 
Sao đau [Am]thấu trời 
Verse 2:
Cây [Am]đã già [Em]nua 
Chờ ngày [F]chết cách [G]xa cõi [C]đời 
[Dm]Chiều hoàng hôn buông [G]xuống phía tây [C]nghẹn ngào [Bm] [E] 
Lỡ [Am]chén tình [Em]say 
Hoạ [F]người thương [G]trong bức [C]tranh 
Hoạ ánh [Dm]mắt anh buồn 
Hoạ [F]nụ cười thêm trên nét [Dm]môi 
Nhưng sao [E]chẳng thấy 
Chorus:
Nhiều lần em [F]muốn anh vui mà thôi 
Hoạ vào nét [Em]môi anh nở cười tươi 
Dòng lệ rớt [Dm]rơi phai màu 
Nhoè [G]đi nụ cười khi [C]ấy [E]
Lòng thì đau [F]đớn trông anh khổ đau 
Mà chẳng dám [Em]khóc đâu ai hiểu thấu 
Vẫn hoạ thêm [Dm]chiếc môi cười tiếp [Em]theo 
Nhưng đau [Am]thấu trời 
Hook:
Khóc thật [F]nhiều,ngồi khóc [Em]thật nhiều 
Khóc cho [Dm]đời phong ba lắm [G]đau mà chẳng [C]nói ra 
Đến khi [F]già,buồn hết [Em]một đời 
Đớn đau [Dm]này của em sẽ [Em]cao hơn [Am]trời… 
Nhiều lần em [F]muốn anh vui mà thôi 
Hoạ vào nét [Em]môi anh nở cười tươi 
Dòng lệ rớt [Dm]rơi phai màu 
Nhoè [G]đi nụ cười khi [C]ấy [E]
Lòng thì đau [F]đớn trông anh khổ đau 
Mà chẳng dám [Em]khóc đâu ai hiểu thấu 
Vẫn hoạ thêm [Dm]chiếc môi cười tiếp [Em]theo 
Nhưng đau [Am]ai thấu …

Đánh giá