Độ Ta Không Độ Nàng – TAB Intro + Hợp âmHợp âm Độ Ta Không Độ Nàng:

1. Phật ở trên kia cao [C] quá
Mãi mãi không độ tới [D] nàng
Vạn dặm tương tư vì [Bm] ai 
Tiếng mõ vang lên phũ [Em] phàng
Chùa này không thấy bóng [C] nàng
Bồ đề chẳng muốn nở [D] hoa 
Dòng kinh còn lưu vạn [Em] chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu 
Hồng trần hôm nay xa [C] quá
Ái ố không thể giãi [D] bày
Hỏi người ra đi vì [Bm] đâu
Chắc chắn không thể quay [Em] đầu
Mộng này tan theo bóng [C] Phật
Trả lại người áo cà [D] sa
Vì sao độ ta không độ [Em] nàng ???
2. Vì người hoa rơi hữu [C] ý
Khiến nước chảy càng vô [D] tình
Một thưở niên hoa hợp [Bm] tan
Tiếng mõ xưa rối [Em] loạn 
Bồ đề không nghe tiếng [C] nàng
Hồng trần đã mấy độ [D] hoa
Mắt còn vương màu [Em] máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu ? 
Lại một tay ta gõ [C] mõ
Phá nát cương thường biến [D] họa 
Vài độ xuân thu vừa [Bm] qua
Có lẽ không còn thấy [Em] nàng
Hỏi Phật trong kiếp [C] này
Ngày ngày gõ mõ tụng [D] kinh

Vì sao độ ta không độ [Em] nàng. 
Đánh giá