Điệu Valse-Boston trong đệm hát Ukulele – Tự học Ukulele

Điệu Valse-Boston:

  Nhịp 3/4 bao gồm 3 phách chính, 1 phách mạnh và 2 phách nhẹ. Sơ đồ
Điệu Valse: X.x.x (Âm kêu: Bùm chát chát)
Điệu Boston: Xlxlxl (Âm kêu: B c c c c c)
Hoặc có thể rải : Strum m m (móc 2 dây hoặc 3 dây dưới)
Hoặc : strum 3 21 3 21 3 (lưu ý 21 viết liền là gẩy 2 dây cùng lúc)
Áp dụng vào bài hát:

Làng tôi
1. [C] Làng tôi xanh bóng [G] tre,
Từng [F] tiếng chuông ban [Em] chiều,
Tiếng [Dm] chuông nhà thờ [G] rung
[C] Đời đang [Em] vui đồng [Am] quê yêu [Em] dấu
Bóng [F] cau với con [G] thuyền, một dòng [C] sông.
[F] Nhưng thôi rồi còn [Em] đâu quê nhà
[Dm] Ngày giặc Pháp tới [D7] làng triệt [G] thôn
[C] Đường ngập [Am] bao xương [A7] máu tơi [Dm] bời
Đồng [F] không nhà [G7] trống tan [C] hoang.
2. [C] Chiều khi giặc Pháp [G] qua
Chiều [F] vắng tiếng chuông [Em] ngân,
Phá [Dm] tan nhà thờ [G] xưa.
[C] Làng tôi [Em] theo đoàn [Am] quân du [Em] kích
Cướp [F] ngay súng quân [G] thù trả thù [C] xưa.
[F] Bao căm hờn từ [Em] xa quê nhà
[Dm] Rừng chiều nhớ cánh [D7] đồng chiều [G] xưa
[C] Từ xa [Am] quê trông [A7] lớp cây [Dm] già
Làng [F] quê còn [G7] thấy buồn [C] đau.
3. [C] Ngày diệt quân Pháp [G] tan,
Là [F] lúc tiếng chuông [Em] ngân
Tiếng [Dm] chuông nhà thờ [G] rung
[C] Làng tôi [Em] theo đoàn [Am] quân chiến [Em] thắng
Đánh [F] tan lũ quân [G] thù về làng [C] xưa.
[F] Dân tưng bừng chặt [Em] tre phá cầu
[Dm] Cùng lập chiến lũy [D7] đào hào [G]sâu
[C] Giặc chưa [Am] tan chiến [A7] đấu không [Dm] thôi
Đồng [F] quê chào [G7] đón ngày [C] mai.
Đoạn sau tương tự. 1 Số bài hát khác có thể áp dụng như: Con kênh xanh xanh, Để gió cuốn đi,Nhỏ ơi…Các bài hát thuộc nhịp 3⁄4 .
Đây là bài học nằm trong giáo trình Tự học Ukulele trong 7 ngày.
Đánh giá