Điệu Surf vui nhộn trên nhịp 4/4 và ứng dụng Lời yêu thương

Bài 18: Điệu Surf vui nhộn trên nhịp 4/4 và ứng dụng Lời yêu thương
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá