Điệu Slow-Rock trong đệm hát Ukulele – Tự học Ukulele

Điệu Slow-Rock

  Đây là 1 điệu khá đặc biệt vì thuộc nhịp 6/8, đây là 1 nhịp kép, có 2 phách mạnh, có thể tách ra thành 2 lần nhịp 3/4 hoặc 2/4 (Tham khảo thêm trên mạng). Cách đánh như sau:
-Cách 1: X.xlxlx.xlxl (Slow rock đầy đủ) (Chia làm 12 phách nhỏ) (Âm kêu :B.cccc C.cccc)
-Cách 2: X.x.x.x.xlxl (Âm kêu : Bùm.c.c.C.cccc)
-Cách 3: X.x.x.x.x.x (Âm kêu: Bùm.c.c.C.c.c)
-Cách 4: X.xlxl.x.x.x (Âm kêu: Bùm.cccc.C.c.c)
Hoặc rải : Strum 3 2 1 2 3
Các cách sau là cách đánh giản lược, để tăng thêm màu cho bài hát, chỉ cần tập vững cách 1 là đủ.
Áp dụng vào bài hát:
Giọt nắng bên thềm
Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi
Giọt nắng bâng [Dm] khuâng
Giọt [G] nắng rơi rơi bên [C] thềm
Bài hát bâng [F] khuâng
Bài hát mang bao kỷ [C] niệm
Những [D7] ngày đã [G]s qua. [G7]
Lâu lắm [C] rồi em không đến [Em] chơi
Cây sen đã lá bạc như [Am] vôi
Sỏi đá rêu [Dm] phong
Sỏi [G] đá chưa quên chân [C] người
Bài hát rêu [F] phong
Bài hát viết không nên [C] lời
Đã [D] vội lãng [G] quên.
ĐK 1: Bài [C] hát tìm trong nỗi [Em] nhớ từng ngày bình [Am] yên
Bài [Dm] hát tìm trong ký [G] ức cuộc tình đầu [C] tiên
[Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
2. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi
Một sớm mai [Dm] kia
Chợt [G] thấy hư vô trong [C] đời
Người vẫn đâu [F] đây
Người cũng đã như xa [C] rồi
Chỉ [D7] là thế [G] thôi. [G7]
Khi thấy [C] buồn em cứ đến [Em] chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy [Am] thôi
Chỉ có trong [Dm] tôi
Ngày đã sang đêm lâu [C] rồi
Bài hát cho [F] em
Giờ đã hát cho mọi [C] người
Để [D] rồi lãng [G] quên.
ĐK 2: Bài [C] hát tìm trong khói [Em] thuốc từng giờ bình [Am] yên
Bài [Dm] hát tìm trong lá [G] biếc từng chiều hoàng [C] hôn
[Am] Còn lại trong [Dm] tôi, còn lại trong [Em] em
Chỉ là lung [F] linh giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
* [Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
Đoạn sau tương tự, 1 số bài hát có thể áp dụng như: Bằng lăng tím, Bông hồng thủy tinh (và nhiều bài khác của Trần Lập), Vệt nắng cuối trời, Hà Nội mùa này vắng những cơn mua, Em ơi Hà Nội phố….(Dùng thay điệu slow)

Đây là bài học nằm trong giáo trình Tự học Ukulele trong 7 ngày.

Đánh giá