Hướng dẫn đệm hát Greensleeves (Áp dụng nhịp 3/4)

Bài 16-17: Greensleeves (Áp dụng nhịp 3/4)


Phần 2:


Bài học thuộc khóa học Guitar Đệm Hát (Level 2)

Đánh giá