Hướng dẫn Đệm Hát Cảm ơn con nhé – Ost Về nhà đi con (Áp dụng điệu SLOW )

Bài 7-8: Về nhà đi con (áp dụng điệu Slow)


Phần 2:


Bài học thuộc khóa học Guitar Đệm Hát (Level 2)

Đánh giá