Đừng bắt anh mạnh mẽ | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Kalimba Tab

Cảm âm sáo trúc – Đừng bắt anh mạnh mẽ

Cảm âm sáo trúc – Đừng bắt anh mạnh mẽ
Cảm âm: Đừng bắt anh mạnh mẽ – Hồ Quang Hiếu
Nhiều lần anh thấy nỗi buồn sau nụ cười của em 

Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Fa Mi Đô Rê

Nhìn em bật khóc. anh chỉ lặng im biết nói sao đây 

Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Sol Đô2 Sib La

Anh cố nhắm mắt gượng cười, để cho em cũng thấy được vui 

Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 La Sol, Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Sol La

Anh không để nước mắt rơi, để em không thấy anh buồn thôi 

Fa Fa Rê Fa La Sol, Đô Rê Mi Fa Mi Đô Rê

Ngày Em cất bước, đi cùng ai đến nơi bình yên 

Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Fa Mi Đô Rê

Là ngày anh gục ngã, đứng từ xa chỉ biết trông theo 

Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Sol Đô2 Sib La

Cứ ngỡ em đã quên anh, và em sẽ tìm được hạnh phúc 

Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 La Sol, Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Sol La

Nào ngờ đâu giờ em đắng cay, anh muốn giữ tay cũng đã muộn rồi 

Rê Mi Fa Rê Fa La Sol, Mi2 Fa2 Mi2 Mi2, Mi2 Sol2 Đô2 Rê2

[ĐK]:

Người yêu ơi đừng bắt anh, phải mạnh mẽ khi bên cạnh em 

Rê2 Mi2 Fa2 Rê2 La2 Sol2, Sol2 La2 Đô3 Đô3 Đô3 Sol2 La2
Đừng bắt anh phải cố gượng cười, khi thấy em đang khóc vì ai 

Rê2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2, Mi2 Sol2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2 Rê2

Nhìn em đau lòng anh đau, anh cố giữ nước mắt đừng rơi 

Rê2 Mi2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2, Sol2 La2 Đô3 Đô3 Đô3 Sol2 La2

Người yêu ơi em hãy nín đi, đừng để anh phải thấy em buồn
Rê2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 La2 Sol2, Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2
Đánh giá