Bao giờ lấy chồng | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Kalimba Tab

Cảm âm sáo trúc – Bao giờ lấy chồng

Cảm âm sáo trúc – Bao giờ lấy chồng
Cảm âm: Bao giờ lấy chồng – Bích Phương
Năm mới lại đến em vẫn lẻ bóng một mình
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Túi xách, hành lý, miệng em thì vẫn tươi xinh

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2


Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Vẫn thấy chợ phiên người ta chen chúc đầy đường

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2

Mẹ em ra đón hỏi ngay: “Chị lấy chồng chưaaaaaaaaa?”

Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Sol2 Rê2 Fa2

[ĐK]:
Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng

Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2
Em nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha

Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Mọi năm tết đến em mới về quê nhà, nấu bánh tặng ông bà

Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2
giao thừa quây quần bên cạnh nhà ta

La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2


Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng, đừng ai hỏi em chưa lấy chồng

Đô2 La2 La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2, Đô2 La2 La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2
Mùa xuân này em chưa lấy chồng, em vẫn chưa muốn lấy chồng

Đô2 La2 La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2, La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2
Đầu năm cùng cha mẹ đi mừng Tết ông bà, cô chú ai nấy đều hỏi

Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2 Fa2 Rê2-Đô2, Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 
“Con ế rồi à? Bạn trai đã có chớ sao chả dắt về nhà?

Đô2 Fa2 Rê2-Đô2, Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2 Fa2 Rê2-Đô2
”Trời ơi, một câu mà ai cũng hỏi vậy ta?

Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2 Sol2 Rê2-Fa2
Đã lấy chồng chưa? Đã lấy chồng chưa?

Đô2 Sol2 Rê2 Fa, Đô2 Sol2 Rê2 Fa
Đã lấy chồng chưa? Đã lấy chồng chưa?

Đô2 Sol2 Rê2 Fa,Đô2 Sol2 Rê2 Fa

Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng

Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa
Em nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha

La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2
Mọi năm tết đến em mới về quê nhà, nấu bánh tặng ông bà

Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa
Giao thừa quây quần bên cạnh nhà ta

La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2
Đánh giá