Cho em gần anh thêm chút nữa | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Kalimba Tab

Cảm âm sáo trúc – Cho em gần anh thêm chút nữa

Cảm âm sáo trúc - Cho em gần anh thêm chút nữa
Cảm âm: Cho em gần anh thêm chút nữa – Hương Tràm
Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy

Rê La La Son La, Rê La Son Mi Đô

Một chút thương anh mà xa như khói mây

Rê La Son Son, Fa Son La Đô2 La

Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm

Rê La La Son La, Rê La Son, Mi Rê

Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm

Rê La Son Son, Fa Son La, Đô2 Rê

Một chút nhớ thành hai, một chút mơ góp lại

Rê La La Son La, Rê La Son, La Mi

Một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai

Rê La Son Son, Fa Fa Son, Đô2 La

Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng

Rê La La Son La, Son, Đô2 Rê2 Đô2, La Son Fa

Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng

Rê La Son Son, Fa Son La Đô2 Rê

Yêu là như thế dù là sai là thế nào

Fa Mi Fa Son, Fa Son La, Rê2 Rê

Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi

Son La Son Son, Đô2 Đô2 Rê2 Đô2, Son La

Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi

Fa Mi Fa Son, Fa Son La, Đô2 Rê2

Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy

Rê, Fa Fa Son Fa La, Mi Rê

[ĐK]:

Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh

Fa2 Mi2 Rê2 ,Đô2 Rê2 Rê2 Fa Fa Son Son

 Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh

Mi2 Rê2 Đô2 La Đô2 Đô2, Son Son La La

Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy

Rê Mi Fa Rê2, Đô2 Đô2 La Son, Fa Fa La La

Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi

Fa2 Mi2 Rê2 ,Đô2 Đô2 Rê2 Rê2 Fa Son

Lỡ Sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu

Mi2 Rê2 Đô2, La Đô2 Đô2 Son Son La

Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời 
Rê Mi Fa La Son, La Đô2 ,La Mi Rê 

Đánh giá